Receiver

Chambre Separee Kulturhuset Multeum, Strängnäs

Pressmeddelande 2021-03-03​​​​​​​
Chambre Séparée, Helena Mutanen, 22/3 – 30/4, 2021
Kulturhuset Multeum, Strängnäs kommun

Enskilt rum, som är översättningen av utställningens titel, syftar till våra mentala inre rum. Här finns minnen, personliga berättelser och inre bilder. Sedan början av 2020 har vi levt i en isolerad tid. Många av oss har varit separerade från släkt och vänner. Kanske har vi haft mer tid att kontemplera, leta minnen och fundera kring skeenden och händelser i våra liv och världen i stort.
I utställningen på Multeum visar Helena Mutanen verk av olika karaktär men som alla knyter an till människans inre rum. Här finns bland annat två stora textila skulpturer "Jus Sanguinis" och ”Jus Soli” i vaxat, stoppat tyg. Skulpturerna beskriver begrepp som tillhörighet, men också identitet. Den stora hängande roten, som liknar ett par ben, berättar om förankring och var vi har våra rötter. Benen symboliserar det rörliga, att vi kan förflytta oss och rota oss på nya platser.
Filmerna som visas i utställningen, är berättelser av Helenas Mutanens mamma Raija, och hennes minnen från barndomen i Karelen, som också blir konstnärens berättelser. Dom rör sig ibland i gränslandet mellan det personliga och det privata.
Hjärnan och hjärtat som organ är former som återkommer ofta i Helena Mutanens verk. Under utbildningen på Konsthögskolan fick hon möjlighet att delta i en dissektion av en människokropp på Karolinska institutet, en upplevelse som berörde Helena starkt. Dissektion har sedan mycket tidigt ingått i utbildningen på Konsthögskolor i samband med anatomistudier, men är inte längre brukligt. I utställningen finns ett flertal skulpturer i form av anatomiska hjärtan. Den senaste skulpturen är ett öppnat stort hjärta i Papier-maché, där man kan se in i hjärtats uppdelade kammare. Det verket har gemensam titel med utställningen. Se även bifogad bild.
Helena Mutanen (f. 1965) arbetar främst med skulpturer, installationer och objekt. Hon har utbildat sig vid Nyckelviksskolan på Lidingö 1990–91, Birkagårdens folkhögskola Konstlinjen Stockholm 1991–1993, Kungl. Konsthögskolan i Stockholm 1993–1998. Helena Mutanen har mottagit flera stipendier bl.a. Maria Bonniers Dahlins stipendium 1998. Hon har haft utställningar på flertalet platser i Sverige samt i Finland, Polen och Tyskland och är representerad på många platser i Sverige med offentlig konst. 
Jannicke Fyhr, kulturproducent
Back to Top